Hotel Helia, Budapest


2023. május 31.

Aczél Petra

Aczél Petra

MOME
Magyarország
­­Aczél Petra kommunikációkutató, retorikus

A Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének habilitált egyetemi tanára és igazgatója, a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola törzstagja. 1995 óta oktat hazai egyetemeken és főiskolákon. A retorika, a kommunikáció és a média-új média területén több könyve, több tucat tudományos tanulmánya és publicisztikája jelent meg.
­
2023. május 31.

Kiemelt támogatóink